Kujawsko-Pomorskie / BYDGOSZCZ

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 1 wydarzeń

O nas

WSG to największa uczelnia niepubliczna w Północnej Polsce. W branży edukacyjnej funkcjonujemy z sukcesami od 30 lat. Wykorzystujemy w procesie kształcenia najnowsze technologie (kilkanaście stale unowocześnianych laboratoriów) i innowacyjną metodykę nauczania (projekty, gry symulacyjne). Nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy, ponieważ stawiamy na takie praktyczne umiejętności i wiedzę, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie. Oferujemy ponad 60 obszarów tematycznych, dobrane do indywidualnych potrzeb studenta. Zapewniamy duży wybór stypendiów, dopłat i zniżek oraz pulę miejsc bezpłatnych

 

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3950.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja publiczna
Administrowanie bezpieczeństwem

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Oferta kierowana jest do osób kreatywnych z wyobraźnią. Podejmując studia na oferowanych przez uczelnię obszarach zyskujesz praktyczne wykształcenie i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w projektowaniu oraz wiedzę z zakresu techniki i sztuki inżynierii lądowej. Absolwent zdobywa odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
3950.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo
Inżynieria budowy i materiałów budowlanych – połączenie dwóch
Komputerowe wspomaganie projektowania
Nieruchomości i zarządzanie inwestycjami
Projektowanie użytkowe
Budownictwo ekologiczne

Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Oferta kierowana jest do osób kreatywnych z wyobraźnią. Podejmując studia na oferowanych przez uczelnię obszarach zyskujesz praktyczne wykształcenie i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w projektowaniu oraz wiedzę z zakresu techniki i sztuki inżynierii lądowej. Absolwent zdobywa odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo
Inżynieria budowy i materiałów budowlanych – połączenie dwóch
Komputerowe wspomaganie projektowania
Nieruchomości i zarządzanie inwestycjami
Projektowanie użytkowe
Budownictwo ekologiczne

Budownictwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Oferta kierowana jest do osób kreatywnych z wyobraźnią. Podejmując studia na oferowanych przez uczelnię obszarach zyskujesz praktyczne wykształcenie i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w projektowaniu oraz wiedzę z zakresu techniki i sztuki inżynierii lądowej. Absolwent zdobywa odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Realizowane w Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo

Budownictwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Oferta kierowana jest do osób kreatywnych z wyobraźnią. Podejmując studia na oferowanych przez uczelnię obszarach zyskujesz praktyczne wykształcenie i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w projektowaniu oraz wiedzę z zakresu techniki i sztuki inżynierii lądowej. Absolwent zdobywa odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Budownictwo

Budownictwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Oferta kierowana jest do osób kreatywnych z wyobraźnią. Podejmując studia na oferowanych przez uczelnię obszarach zyskujesz praktyczne wykształcenie i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w projektowaniu oraz wiedzę z zakresu techniki i sztuki inżynierii lądowej. Absolwent zdobywa odpowiednie wyksztalcenia techniczne potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych, które stanowią podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobyte wykształcenie umożliwi mu uzyskanie uprawnień budowlanych zarówno do projektowania jak i do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia zawodowe, poparte wyselekcjonowaną i praktyczną wiedzą, umożliwiającą zdobycie pracy w nowych, atrakcyjnych obszarach. Kładziemy nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pracy zawodowej.  Realizujemy to poprzez zajęcia z nauczycielami-praktykami mającymi doświadczenie w danej branży, przez spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia pokazowe, zajęcia szkoleniowe w uczelnianym Centrum Fitness i Dietetyki REWITAL oraz Akademickim Centrum Medycznym, a także zajęcie kliniczne w szpitalach, sanatoriach i przychodniach rehabilitacyjnych. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Dietetyka kliniczna
Dietetyka

Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
e-Biznes MŚP
International business
Rachunkowość i usługi finansowe
Ekonomika sektora TSL

Ekonomia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
e-Biznes MŚP
International business
Rachunkowość i usługi finansowe
Ekonomika sektora TSL

Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Efektywność inwestycji i kosztorysowanie
Usługi finansowe
Ekonomia menedżerska
International business
Logistyka transport i handel międzynarodowy
E-biznes i przedsiębiorczość
Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Efektywność inwestycji i kosztorysowanie
Usługi finansowe
Ekonomia menedżerska
International business
Logistyka transport i handel międzynarodowy
E-biznes i przedsiębiorczość
Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. (Realizowane w Filia Malbork)

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Logistyka transport i handel międzynarodowy

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. (Realizowane w Filia w Inowrocławiu)

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Logistyka transport i handel międzynarodowy
Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. (Realizowane w Filia w Pile)

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Logistyka transport i handel międzynarodowy

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. (Realizowane w Filia Ełk)

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Logistyka transport i handel międzynarodowy
Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji

Filologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język angielski

Studia dla osób o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i wrażliwości społecznej, zorientowanych na pracę z ludźmi i dla ludzi. Oferta odpowiadająca na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych praktyków z zakresu nauk społecznych. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3950.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia angielska
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. ukraińskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. polskim

Filologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język angielski

Studia dla osób o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i wrażliwości społecznej, zorientowanych na pracę z ludźmi i dla ludzi. Oferta odpowiadająca na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych praktyków z zakresu nauk społecznych. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
angielski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia angielska
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. ukraińskim
Lingwistyka stosowana j. angielski z j. polskim

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Medycznych.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fizjoterapia

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Medycznych.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fizjoterapia

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Realizowane w Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fizjoterapia

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
3950.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Programowanie i technologie WWW
Grafika i projektowanie 3D
Informatyka stosowana
Sieci komputerowe

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Programowanie i technologie WWW
Grafika i projektowanie 3D
Informatyka stosowana
Sieci komputerowe

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. (Realizowane w Kolegium Nauk Stosowanych)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Informatyka stosowana

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. (Realizowane w Kolegium Nauk Stosowanych)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Informatyka stosowana

Inżynieria mechatroniczna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Automatyka przemysłowa
Mechatronika
Mechatronika pojazdowa
Inteligentne budynki

Logistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. 

(Realizowane w Kijów - Browary)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. 

(Realizowane w Kijów - Browary)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. 

(Realizowane w Kijów - Browary)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Usługi w sektorze TSL

Logistyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Naszą ofertę edukacyjną na studiach menedżerskich współtworzą ekonomiści, liderzy regionalnej przedsiębiorczości i instytucje wspierające biznes. Dzięki temu dysponujemy wiedzą na temat tych sektorów rynku pracy, które aktualnie zgłaszają największe zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin. O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku, przedsiębiorców dbających o kondycję finansową swoich firm. 

(Realizowane w Kijów - Browary)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Usługi w sektorze TSL

Mechatronika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Mechatronika
Internet rzeczy
Computer engineering and mechatronics

Mechatronika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
5000.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Mechatronika
Internet rzeczy
Computer engineering and mechatronics

Mechatronika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. (Realizowane w Kolegium Nauk Stosowanych)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Mechatronika

Mechatronika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. (Realizowane w Kolegium Nauk Stosowanych)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Mechatronika

Mechatronika
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Automatyka pomiarowa
Energetyka odnawialna i inteligentne budynki
Przemysłowy Internet Rzeczy
Systemy informatyczne w przemyśle

Mechatronika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Obszary studiów dopasowane są do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu, jak i oczekiwań ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy technicznej dostosowanej do konkretnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Studia pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Computer control systems engineering

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Filia w Działdowie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Psychopedagogika
Resocjalizacja z kryminologią
Gerantologia i opieka nad osobami starszymi

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Filia w Inowrocławiu.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Psychopedagogika
Resocjalizacja z kryminologią
Usługi społeczne
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Filia w Pile.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Psychopedagogika

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Filia Ełk.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Usługi społeczne
Kryminologia z resocjalizacją
Psychopedagogika

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Realizowane w Filia Malbork.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
3800.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Psychopedagogika

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Realizowane w Filia w Działdowie.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Gerantologia i opieka nad osobami starszymi
Psychopedagogika

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

(Realizowane w Filia w Pile)

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Psychopedagogika
Kryminologia

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

(Realizowane w Filia Ełk)

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Integracja sensoryczna
Psychopedagogika
Terapia zajęciowa
Usługi społeczne
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Pedagogika
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Realizowane w Filia w Inowrocławiu.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Stosowanych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Stosowanych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Medycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pielęgniarstwo
Nursing

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Medycznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pielęgniarstwo
Nursing

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowanie w Filia w Działdowie

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Stosowanych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Stosowanych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Realizowane w Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Realizowane w Filia w Działdowie.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pielęgniarstwo

Przemysły kreatywne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej, nabycie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w zawodach lokujących się na skrzyżowaniu sztuki, kultury, biznesu oraz technologii komunikacyjnych i informatycznych. Docelowy rynek zatrudnienia: firmy z kapitałem zagranicznym, media, centrach finansowe, turystyka, doradztwo, fundacje. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Intermedia i gry komputerowe
Design
Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa

Przemysły kreatywne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej, nabycie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w zawodach lokujących się na skrzyżowaniu sztuki, kultury, biznesu oraz technologii komunikacyjnych i informatycznych. Docelowy rynek zatrudnienia: firmy z kapitałem zagranicznym, media, centrach finansowe, turystyka, doradztwo, fundacje. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Intermedia i gry komputerowe
Design
Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa

Przemysły kreatywne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej, nabycie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w zawodach lokujących się na skrzyżowaniu sztuki, kultury, biznesu oraz technologii komunikacyjnych i informatycznych. Docelowy rynek zatrudnienia: firmy z kapitałem zagranicznym, media, centrach finansowe, turystyka, doradztwo, fundacje. 

(Realizowane w Kijów - Browary)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Design

Przemysły kreatywne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej, nabycie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w zawodach lokujących się na skrzyżowaniu sztuki, kultury, biznesu oraz technologii komunikacyjnych i informatycznych. Docelowy rynek zatrudnienia: firmy z kapitałem zagranicznym, media, centrach finansowe, turystyka, doradztwo, fundacje. 

(Realizowane w Kijów - Browary)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Design

Psychologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia dla osób o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i wrażliwości społecznej, zorientowanych na pracę z ludźmi i dla ludzi. Oferta odpowiadająca na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych praktyków z zakresu nauk społecznych. 

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5900.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Psychologia kliniczna
Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia dla osób o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i wrażliwości społecznej, zorientowanych na pracę z ludźmi i dla ludzi. Oferta odpowiadająca na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych praktyków z zakresu nauk społecznych. 

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
5900.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Psychologia kliniczna
Psychoterapia dzieci i młodzieży

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ukończenie studiów otwiera drogę do poszukiwania zatrudnienia na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w firmach, instytucjach i organizacjach działających na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki: w hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe oraz uzupełniające, biurach turystycznych, firmach touroperatorskich i agencjach turystycznych, firmach świadczących usługi transportu turystycznego (linie lotnicze, żegluga, transport autokarowy).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
International tourism and hospitality management
Hotelarstwo i gastronomia
E-marketing w turystyce
Coach rekreacji

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ukończenie studiów otwiera drogę do poszukiwania zatrudnienia na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w firmach, instytucjach i organizacjach działających na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki: w hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe oraz uzupełniające, biurach turystycznych, firmach touroperatorskich i agencjach turystycznych, firmach świadczących usługi transportu turystycznego (linie lotnicze, żegluga, transport autokarowy).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
International tourism and hospitality management
Hotelarstwo i gastronomia
E-marketing w turystyce
Coach rekreacji

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ukończenie studiów otwiera drogę do poszukiwania zatrudnienia na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w firmach, instytucjach i organizacjach działających na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki: w hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe oraz uzupełniające, biurach turystycznych, firmach touroperatorskich i agencjach turystycznych, firmach świadczących usługi transportu turystycznego (linie lotnicze, żegluga, transport autokarowy).

(Realizowane w Kijów - Browary)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3300.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Turystyka międzynarodowa i zarządzanie w hotelarstwie

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Ukończenie studiów otwiera drogę do poszukiwania zatrudnienia na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w firmach, instytucjach i organizacjach działających na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki: w hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe oraz uzupełniające, biurach turystycznych, firmach touroperatorskich i agencjach turystycznych, firmach świadczących usługi transportu turystycznego (linie lotnicze, żegluga, transport autokarowy).

(Realizowane w Kijów - Browary)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
4400.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Turystyka międzynarodowa i zarządzanie w hotelarstwie

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Ukończenie studiów otwiera drogę do poszukiwania zatrudnienia na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w firmach, instytucjach i organizacjach działających na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki: w hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe oraz uzupełniające, biurach turystycznych, firmach touroperatorskich i agencjach turystycznych, firmach świadczących usługi transportu turystycznego (linie lotnicze, żegluga, transport autokarowy).

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menadżer eventów
Menedżer sportu
Zarządzanie i marketing w turystyce
Międzynarodowy biznes turystyczny
Tourism and hospitality management

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Ukończenie studiów otwiera drogę do poszukiwania zatrudnienia na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w firmach, instytucjach i organizacjach działających na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym oraz w ramach własnej działalności gospodarczej w sferze turystyki: w hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe oraz uzupełniające, biurach turystycznych, firmach touroperatorskich i agencjach turystycznych, firmach świadczących usługi transportu turystycznego (linie lotnicze, żegluga, transport autokarowy).

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
4700.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menadżer eventów
Menedżer sportu
Zarządzanie i marketing w turystyce
Międzynarodowy biznes turystyczny
Tourism and hospitality management

Wychowanie fizyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia zawodowe, poparte wyselekcjonowaną i praktyczną wiedzą, umożliwiającą zdobycie pracy w nowych, atrakcyjnych obszarach. Kładziemy nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do pracy zawodowej.  Realizujemy to poprzez zajęcia z nauczycielami-praktykami mającymi doświadczenie w danej branży, przez spotkania z ekspertami, organizację wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia pokazowe, zajęcia szkoleniowe w uczelnianym Centrum Fitness i Dietetyki REWITAL oraz Akademickim Centrum Medycznym, a także zajęcie kliniczne w szpitalach, sanatoriach i przychodniach rehabilitacyjnych. Sportowcy amatorzy oraz profesjonaliści mogą liczyć na dołączenie do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego i realizować karierę dwutorową przy wsparciu stypendialnym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3950.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Wychowanie fizyczne

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
3600.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja i zarządzanie publiczne
Zarządzanie firmą i e-biznes
Rachunkowość i usługi finansowe
Zarządzanie w sektorze TSL
Zarządzanie zasobami ludzkim,
Menadżer projektu

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Realizowane w Filia w Pile.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie firmą i e-biznes
Zarządzanie w sektorze TSL
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Menadżer projektu

Zarządzanie i inżynieria produkcji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
3950.00 PLN / rok

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Inżynieria produkcji
Zarządzanie w sektorze TSL
Systemy informatyczne
Zarządzanie w sektorze MSP

Zintegrowany system bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zintegrowany system bezpieczeństwa
Cyberbezpieczeńswto
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Zarządzanie kryzysowe

Zintegrowany system bezpieczeństwa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Realizowane w Kolegium Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zintegrowany system bezpieczeństwa
Cyberbezpieczeńswto
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Zarządzanie kryzysowe

Umów wizytę on-line!

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do zarezerwowania terminu dla indywidualnej konsultacji.